کوتاه کردن دندان خرگوش

کوتاه کردن دندان خرگوش

کوتاه کردن دندان خرگوش یکی از مهم ترین نکات نگهداری و مراقبت از خرگوش ها می باشد .

خرگوش ها جزو دسته ی جوندگان می باشند .

همان طور که مشخص است دندان این جوندگان در طول عمرشان پیوسته در حال رشد است .

اگر دندان این جوندگان توسط غذا و یا به صورت دستی کوتاه نشود .

رشد کرده و ممکن است ریشه ی این دندان ها باعث آبسه و یا موجب فلج شدن حیوان می شود .

زیرا رشد بیش از حد این ریشه ها باعث فرو رفتن ریشه ها در مغز و مخچه حیوان می شود .

که البته در نهایت باعث فلچ شدن حیوان می شود .

کوتاه کردن دندان خرگوش

خرگوش ها علاوه بر دندان های جلویی ( دندان خرگوشی ها ) دندان های عقبی نیز دارند .

دندان ها باید روی هم قرار بگیرند و بلند تر و یا از دهان بیرون زده نباشند .

خرگوش ها نیاز به غذای خارجی مخصوص خرگوش دارند .

این غذا ها علاوه بر کوتاه کردن دندان ها آنتی هیربال نیز دارند .

اگر حیوان شما به راحتی غذا نمی خورد حتما باید دندان ها را چک کنید .

و اگر دندان های جلویی وضعیت خوبی داشتند به سراغ دندان های عقبی بروید .

دندان های عقبی باید توسط دامپزشک معاینه شود یا از آن ها عکس گرفته شود .

کوتاه کردن دندان خرگوش ها به 2 صورت اتفاق می افتد .

یکی توسط خوردن غذا های مناسب و مخصوص کوتاهی دندان ها .

راه دوم نیز کوتاهی دندان ها توسط دستگاه می باشد .

البته این کار نیاز به تخصص داره و کار ساده ای نیست اصلا .

و همین طور کوتاه کردن دندان خرگوش ها باید به گونه ای انجام بشه که

حیوان بتواند به راحتی غذا بخورد و مشکلی برای بلع او اتفاق نیافتد .

مهم ترین نکته در نگهداری جوندگان رسیدگی به دندان آن ها می باشد .

سایت های دیگر ما :

سگ شیواوا

سگ آپارتمانی