غذای بچه خرگوش

غذای بچه خرگوش

خیلی از عزیزان سوال در مورد غذای بچه خرگوش ها می پرسند .

دوستانی که با مجموعه ما آشنایی ندارند و از مجموعه های دیگری خرگوش خریدند .

و به دلیل عدم آگاهی آن ها در مورد جیره بندی غذایی خرگوش های لوپ اشتباها

به آن ها جیره ی غذایی خرگوش های معمولی و یا باغی را می دهند .

که البته این مسئله به خاطر عدم اطلاعات مجموعه های غیر تخصصی و

غیر معتبر می باشد که حتما در مواقع خرید به سراغ مجموعه های تخصصی بروید .

غذای بچه خرگوش ها چیست ؟

هرم غذایی بالا مربوط به خرگوش های معمولی می باشد و غذای بچه خرگوش های لوپ

بسیار متفاوت از آن ها می باشد و جیره نویسی این جوندگان زیبا بسیار مشکل و متفاوت است .

برنامه غذای خرگوش های لوپ

این برنامه یک برنامه کلی غذایی می باشد و عمومی است و باید به آن اضافه کرد که

این برنامه نیاز به جیره نویسی با توجه به وزن و نژاد دقیق حیوان ( نژاد های خرگوش لوپ )

دارد که این کاز نیازمند وزن کردن خرگوش به صورت ماهیانه و چکاپ کامل می باشد .

در مجموعه جونده بازار در صورت خریدن حیوان از این مجموعه تمامی خدمات فوق

( معاینه ی ماهیانه و برنامه غذایی ماهیانه ) به صورت رایگان انجام می شود .

غذای بچه خرگوش ها به صورت عمومی به صورت زیر می باشد :

غذای بچه خرگوش ها در صورت کمبود وزن و یا سوء تغذیه

باید همراه با شیر خشک مخصوص خرگوش و یا سرلاک مخصوص خرگوش

جیره نویسی شود و به آن ها داده شود .

مهم ترین سن خرگوش ها از نظر تغذیه ای سن زیر 6 ماه می باشد .

جیره نویسی برای خرگوش های 1 تا 3 بسیار تخصصی می باشد .

از سایت ها دیگر ما نیز دیدن کنید :

سگ های آپارتمانی