سیخ ماندن گوش خرگوش

سیخ ماندن گوش خرگوش

سیخ ماندن گوش خرگوش های لوپ یک مسئله می باشد .

این مسئله بسیار مورد سوال قرار می گیرد .

من بار ها و بار ها این قضیه را توضیح داده ام .

خرگوش های لوپ خانگی معروف می باشند و مهم ترین مشخصه ی آن ها

افتاده بودن گوش های این جوندگان می باشد .

نکته ی اول اینکه تا 3 ماهگی زمان میبرد که خرگوش های لوپ گوش هایی کاملا

افتاده داشته باشند ولی بعضی نیز تا 1 ماهگی گوش هایی افتاده دارند .

البته گونه های مختلف لوپ سن های افتادن گوش هایشان با هم متفاوت است .

عمدتا همگی تا سن 3 ماهگی گوش هایشان افتاده می شود .

البته ممکن است گوش های این جوندگان تا 3 ماهگی سیخ شود و دوباره افتاده شود .

در برخی خرگوش های لوپ گوش ها یکی افتاده و یکی سیخ می شود .

که دلیل آن می تواند نا رسایی های ژنتیکی باشد که

این مسئله مربوط به نوع تکثیر خرگوش ها می باشد .

و مسئله ی دیگر نیز ممکن است

این جونده میکسی از خرگوش لوپ با جرسی و یا آنقوره باشد .

البته ممکن است مربوط به تا 7 نسل قبل باشد .

با دیدن مادر و پدر دقیق نمی توان اصالت توله را فهمید .

توله های اصیل شجره دارند و این به آن معناست که تا 7 نسل قبل

این حیوان مشخص می باشد و همگی لوپ های با اصالت بوده اند .

سیخ ماندن گوش خرگوش

خلاصه نگران گوش های تا به تای خرگوش خود نباشید .

البته تا 3 ماهگی , بعضی فروشنده ها به شما عزیزان

می گویند که گوش های خرگوش خود را ماساژ دهید .

به هیچ عنوان گوش های خرگوش را ماساژ ندهید .

نژاد لوپ باید به صورت ژنتیکی گوش های افتاده داشته باشد

نه با شکستن غضروف گوش این جوندگان زیبا و یا ماساژ گوش ها .

خرگوش های جونده بازار با اصالت می باشند .

فروش انواع سگ