سنجاب پرنده غول پیکر قرمز

سنجاب پرنده

این مقاله به سنجاب های پرنده یا همان Flying squirrel خواهد پرداخت .

در این مقاله به سنجاب پرنده قول پیکر قرمز خواهیم پرداخت .

این گونه جزو گونه های غول پیکر سنجاب می باشد .

این گونه در مناطق شمالی و جنوبی آسیا و قسمت جنوبی چین و جنوب شرقی آسیا وجود دارند .

با رنگ قرمز تیره و اندام های مشکی داده می شوند .

از گونه های سنجاب های پرنده می باشند .

البته سنجاب های غول پیکر پرند گونه های مختلف دارند .

گونه های دیگر سنجاب عبارتند از : شوگرگلایدر , سنجاب کانادایی , سنجاب آمریکایی , سنجاب ایرانی و …..

این اصلا رام نمی شوند و در سر تا سر جهان وجود دارند .

آن ها بیشتر شب فعال بوده و گونه هایی مانند سنجاب سفید قرمز غول پیکر پرنده نیز دارند .

در بین دست و پای آن ها پره هایی بال مانند وجود دارد که به کمک آن ها بین درختان پرواز می کنند .

آن ها توان اوج گرفتن ندارند و فقط بین درختان در حال پرواز کردن ( پرواز در خط صاف یا به پایین تر ) هستند .

Red and White Giant Flying Squirrel. Qinling Mountains.

سنجاب پرنده

نکته ی مهم که آن ها بومی ایران نبوده و در ایران وجود ندارند .

آن ها در قفس قابل تکثیر نیستند .

سنجاب ها به طور کلی دستی و یا دست آموز نمی شوند .

لطفا به هیچ عنوان سنجاب های ایرانی را در خانه نگهداری نکنید .

آن ها ناقل چند بیماری خطرناک مانند هاری به انسان هستند که قابل پیشگیری نمی باشد .

نگهداری و خرید و فروش سنجاب ها غیر قانونی می باشد و جرم محسوب می شود .

سنجاب پرنده

سنجاب های ایرانی را به عنوان سنجاب آمریکایی و سنجاب کانادایی به فروش می رسانند .

لطفا در خرید و فروش این جوندگان کمیاب مشارکت نکنند .

لطفا از سایت های دیگر جونده بازار نیز دیدن کنید :

سایت مربوط سگ ها :

www.tehrandog.com

www.ghafasi.com