خرگوش شوم

خرگوش شوم

خیلی ها اعتقاد بر این دارند که خرگوش ها شوم هستند .

حال به سراغ واقعیت قضیه می رویم و براتون توضیح می دهیم که قضیه از چه قرار است .

در دوران قدیم به خصوص در فصل زمستان وقتی خرگوشی را در مزرعه ها می دیدند .

و به علت آنکه خرگوش ها محصولات کشاورزی را می خوردند

و مهم تر از همه زاد و ولد بسیار زیاد داشتند . – یکی از علل نحس بودن –

کشاورز ها استرس زیادی داشتند و می ترسیدند

که خرگوش ها در مزرعه ی آن ها زاد و ولد کنند .

و تمام محصولات را در زمستان ها بخورند علاوه بر این ها

شروع به جویدن حصار ها و طویله های چوبی می کنند .

خرگوش شوم است ؟

حال می فهمید که در آن زمان با دیدن خرگوش ها کشاورزان استرس می گرفتند

که اگر زاد و ولد کنند بسیار خسارت به بار خواهند آورد.

بر اساس همین داستان می باشد که وقتی خرگوشی را در مرزعه یا زمین خود می دیدند می گفتند خرگوش نحس است .

این قضایا برای سال ها پیش بوده است و در حال حاضر و قرن بیست و یکم کاربردی ندارند و در واقع تکرار این خرافات اصلا

منطقی و عقلانی نیست لذا این داستان و در واقع علت آنکه قدیمی ها می گفتند خرگوش شوم یا نحس است را برای دوستان

دیگری که همچین نظری دارند تعریف کنید تا که دیگر شاهد این خرافات و حرف های بی پایه و اساس نباشیم .

حال به سراغ بهترین نژاد خرگوش ها یعنی خرگوش مینی لوپ هلندی می رویم .

مینی لوپ ها بی بو می باشند و آموزش پذیرند و قابلیت یاد گیری جای ادرار و مدفوع خود را دارند .

مینی لوپ ها هیچ بیماری مشترکی با انسان ندارند .

خرگوش ها نحس نیستند .

خریدن این جونده ها به شما عزیزان حتما پیشنهاد می شود .

این جانداران غم را از انسان دور می کنند و موجب کم شدن استرس در آدم می شوند .

سایت های دیگر ما :

سایت قفسی