جربیل

جربیل

جربیل ها گونه ای از جوندگان می باشند . آن ها در صحرا زندگی می کنند .

آن ها 110 گونه دارند که در آفریقا و هند و آسیا زندگی می کنند .

جربیل ها روز فعال هستند و در طول روز به فعالیت می پردازند .

آن ها همه چیز خوار هستند و به موش ها و رت ها بسیار نزدیک می باشند .

طول این جانداران 150 میلی متر تا 300 میلی متر می باشد .

آن ها در حالت طبیعی در گله زندگی می کنند .

طبق قوانین تمام جوندگان این جونده ها نیز با رشد دندان مواجه هستن .

باید دندان این جوندگان مورد بررسی قرار بگیرد و دندان آن ها را کوتاه کرد .

عمر این گونه از جوندگان 4 سال می باشد و آن ها عامل سالک هستند .

سالک یکی از مهم ترین و خطرناکترین آفت های کشاورزی هستند .

جربیل های ایران :

ایران نیز گونه هایی از این جونده دارد که به شرح زیر می باشند در ایران 14 گونه از این جونده شناسایی شده اند :

 • جربیل بزرگ : این جونده در کشور هایی مانند چین , ازبکستان , قزاقستان , ترکمنستان , تاجیکستان , مغولستان و ایران زندگی می کنند .
  • در ایران آن ها در ترکمن صحرا , خراسان , بلوچستان , اصفهان زندگی می کنند .
 • جربیل چیسمان : پاهایی سفید رنگ دارد و رنگ پشت حیوان نارنجی رنگ می باشد .
  • در ایران در سیستان و بلوچستان , کرمان و خوزستان زندگی می کنند .
 • بلوچی : بسیار کوچک جثه هستند و شکم آن ها سفید رنگ می باشد نهایت سایز آن ها 9 سانتی متر می باشد .
 • جربیل بین النهرین : مشابه جربیل بلوچی می باشد ولی کمی دم کلفت تری دارد و مو های دم آن ها کوتاه تر است .
 • جربیل هندی : جثه متوسط و گوش های نسبتا بزرگ و گرد و دم پوشیده از مو و در اطراف چشم نوار مشکی وجود دارد .
  • آن ها شب گرد می باشند روی 4 دست و پا راه می روند و جست و خیز های بلند 4 متری می کنند .
 • جرد ایرانی
 • جرد زارودنی
 • جرد تریست رام
 • جرد لیبی
 • جرد پاسرخ
 • جرد ناخن زرد
 • جربیل نیم روز

از سایت قفسی دیدن کنید .

تهران داگ