همستر کمپل

همستر کمپل

همستر کمپل (Campbell) یکی از نژاد های همستر می باشد .

همستر های کمپل جزو نژاد های کوتوله می باشند و سایز آن ها بسیار کوچک می باشد .

آن ها بسیار زیبا دستی و کوچک می باشند .

تکثیر آن ها بسیار آسان می باشد .

ادامه مطلب