چینچیلا

چینچیلا

چینچیلا ها که یکی از جوندگان خاص به حساب می آیند و در این مطلب چینچیلا چیست و همه را برای شما توضیح خواهیم داد

این جونده معمولا در کشور های سرد سیر زندگی می کند و در ایران بسیار کم یاب می باشد

Continue reading