هزینه نگهداری

هزینه نگهداری خرگوش لوپ

هزینه نگهداری خرگوش لوپ چه قدر است ؟

هزینه نگهداری از خرگوش ها به نسبت حیوانات خانگی دیگر مانند گربه و سگ بسیار کم تر می باشد

آن ها یک هزینه ی اولیه دارند که شامل قفس مخصوص خرگوش و آبخوری می باشد گه فقط یک بار این هزینه انجام می شود

ادامه مطلب