سنجاب پرنده غول پیکر قرمز

سنجاب پرنده

در این مقاله به سنجاب پرنده یا همان Flying squirrel خواهد پرداخت .

در این مقاله به سنجاب پرنده قول پیکر قرمز خواهیم پرداخت .

این گونه جزو گونه های غول پیکر سنجاب می باشد .

Continue reading