کوتاه کردن ناخن خرگوش و خوکچه هندی و همستر

همان طور که میدانید کوتاه کردن ناخن خرگوش و خوکچه هندی ها و به خصوص جوندگان کار بسیار حساس است … ادامه خواندن کوتاه کردن ناخن خرگوش و خوکچه هندی و همستر